Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging Shanghai

Het doel van De Nederlandse Vereniging Shanghai (NVS) is het bieden van Nederlandse cultuur en gezelligheid in Shanghai. Met het lidmaatschap ondersteun je de activiteiten en toon je je betrokkenheid van de vereniging en haar leden.

1. Doelgroep en type lidmaatschap

 • Reguliere leden: Personen die de Nederlandse Nationaliteit bezitten en in of in de buurt van Shanghai (b.v. Suzhou of Hangzhou) woonachtig zijn.
 • Buitengewoon leden: Personen die de Nederlandse nationaliteit gehad hebben, die getrouwd zijn/samenwonen met iemand die de Nederlandse nationaliteit bezit of die een bepaalde band met Nederland hebben (b.v. er gewoond hebben) kunnen zich opgeven als buitengewoon lid. Leden en buitengewoon leden hebben dezelfde rechten.
 • Studenten: Voor studenten is het lidmaatschapsgeld gehalveerd. Om van deze korting gebruik te maken dien je bij aanvang van elk verenigingsjaar je studentenkaart te tonen.

2. Ledenadministratie

 • Ten behoeve van de activiteiten worden je gegevens zoals verstrekt bij aanmelding opgeslagen ineen ledenbestand
 • Bij afmelding als lid heb je de keuze om je gegevens te verwijderen of om als oud-lid opgenomen te worden
 • Bij aanmelding ga je akkoord met het opnemen van je e-mailadres in het bestand van onze nieuwsbrief. Indien je dat niet wilt kun je je na ontvangst van de eerste e-mail zelf afmelden

3. Activiteiten en aansprakelijkheid

 • De NVS heeft als doel met de activiteiten een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.
 • Alle leden hebben de mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor de NVS na goedkeuring van het bestuur.
 • De activiteiten van de NVS worden met grote zorg en aandacht georganiseerd. Het bestuur, vrijwilligers en overige leden kunnen echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade ontstaan tijdens een activiteit.

4. Contributie

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Contributie bedraagt 200 RMB per volwassene, 50 RMB per kind, en 100 RMB voor studenten, per verenigingsjaar. Word je lid na de ‘Welkom Terug BBQ’ dan betaal je de helft van de contributie.

5. Betaling contributie

 • De contributie dient uiterlijk op 31 januari van het nieuwe verenigingsjaar te zijn voldaan
 • Betaling bij een bestuurslid tijdens een evenement
 • Bij het consulaat in een gesloten envelop met tenminste daarbij vermeld je naam, emailadres en mobiel nummer
 • Contributie kan alleen contact en in RMB worden voldaan

6. Einde lidmaatschap

 • Lid van de NVS ben je tot wederopzegging. De contributieverplichting loopt door tot het moment dat je je hebt afgemeld als lid
 • Er vindt geen restitutie van contributie plaats bij afmelding.
 • Wanneer je Shanghai verlaat of om andere redenen geen lid meer wilt zijn van de NVS, stuur dan je opzegging per mail naar: [email protected]

Laatste update: juli 2018