Nederlands onderwijs in Shanghai

In Shanghai zijn er twee Nederlandse scholen. We lichten ze hieronder toe:

LanguageOne Shanghai-Suzhou

LanguageOne is al 35 jaar een begrip in het ontwikkelen en verzorgen van moedertaalonderwijs voor jongeren die opgroeien in een internationale setting. Door kwalitatief, eigentijds en inspirerend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) brengen we leerlingen tussen de 2,5 en 18 jaar thuis in de eigen taal en cultuur. Zo’n 1000 leerlingen volgen Nederlandse lessen op één van onze schoollocaties in Europa, het Midden en Verre Oosten en Australië. Een team van 65 vakbekwame en ervaren leerkrachten zorgt er voor dat kinderen die in het buitenland wonen hun eigen taal blijven ontwikkelen.

Bij LanguageOne Shanghai-Suzhou bieden wij op de SCIS in Hongqiao een geïntegreerd lesprogramma aan voor kinderen van 3 – 18 jaar. Elke dag krijgen de kinderen 45 minuten Nederlandstalig onderwijs. Naast de geïntegreerde lessen op de SCIS in Hongqiao bieden wij ook naschoolse lessen aan Nederlandstalige kinderen van andere internationale of lokale scholen of aan kinderen van de SCIS die niet kiezen voor het geïntegreerde programma. Dit vindt plaats op 4 internationale partnerscholen van LanguageOne in Shanghai en één partnerschool in Suzhou. Daarnaast hebben wij programma’s voor kinderen in het basisonderwijs die Nederlands willen leren op beginnersniveau en ook bieden we volwassenonderwijs aan.

LanguageOne werkt volgens het IB-curriculum waarin de Nederlandse kerndoelen en Vlaamse eindtermen zijn verwerkt in de vakken spelling, taal, (begrijpend) lezen en woordenschat. Ook de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde en geschiedenis) komen in het LanguageOne lesprogramma naar voren. Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen om na te gaan of doelen zijn bereikt. Na groep 8 worden uw kinderen in ons Voortgezet Onderwijs optimaal begeleid in de aanloop naar bijvoorbeeld het Dutch A IB-examen of het CNaVT examen.

Naast de Nederlandse lessen bieden wij vele culturele activiteiten aan. Wij organiseren maandelijks culturele activiteiten op de vrijdagmiddag. Binnen de lesprogramma’s wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Nederlandse/Vlaamse cultuur en actualiteiten en maatschappelijke onderwerpen uit het Nederlandse taalgebied. We vieren Sinterklaas en kerst, doen mee met de Kinderboekenweek en Koningsdag, en organiseren bijvoorbeeld theaterbezoeken en filmavonden.

LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Nieuwsgierig naar onze school? Bezoekt u dan onze website https://www.languageone.nl/school-locaties/shanghai-suzhou/  en Facebookpagina https://www.facebook.com/languageoneshanghaisuzhou

Ook kunt u een e-mail sturen naar de locatieleider Ellen Vloothuis via [email protected] of [email protected]

Shanghai Dutch School

De andere school waarop Nederlandstalig onderwijs gegeven wordt is de Shanghai Dutch School in Puxi.

De Shanghai Dutch School (SDS) is een school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Shanghai voor Nederlandstalige kinderen.
De school is volledig geïntegreerd in The British International School Shanghai (BISS) te Puxi en biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan leerlingen van 2 tot en met 18 jaar, van Pre-Nursery tot IB.

De kinderen volgen het Britse curriculum in de Engelse taal met daarbij het vak Nederlandse taal en cultuur, dat is opgenomen in het dagprogramma van de BISS Puxi. De leerlingen hoeven dus geen naschools programma te volgen om hun Nederlands op peil te houden. Ook hoeft er voor SDS geen extra schoolgeld betaald te worden; het Nederlands onderwijs is inbegrepen in het schoolgeld van de BISS Puxi.

In het primair onderwijs richt SDS zich op de kerndoelen voor Nederlandse taal afgegeven door OC&W. Om te bepalen of deze doelen zijn bereikt, worden twee keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito afgenomen.
Voor studenten in het voortgezet onderwijs wordt door SDS in nauwe samenwerking met de BISS gestreefd naar het behalen van het bilingual diploma IGCSE Dutch en het IB-diploma Dutch Language and Literature.
In groep 8 en voortgezet onderwijs klas 1 en 2 wordt het vak Nederlands aangevuld met aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap, omdat uit ervaring is gebleken dat dit bijdraagt aan het bereiken van het gewenste instroomniveau in Nederland en België.

Nieuwe leerlingen worden snel opgenomen in de SDS/BISS-gemeenschap, omdat ze geholpen worden door Nederlandstalige klasgenoten en door de leerkrachten, niet alleen in de klas maar ook in de kantine, in de pauzes en tijdens schoolactiviteiten. Een fijne start als het kind nog onwennig is, nog geen vrienden heeft of niet goed Engels praat. Verder bieden wij wekelijks na school een ‘Dutch Club’ aan, waarbij onze SDS-leerlingen kunnen deelnemen aan Nederlandse en Vlaamse culturele activiteiten.

De familieactiviteiten verzorgd door SDS worden altijd druk bezocht en zijn goede gelegenheden voor ouders om elkaar te ontmoeten, werk van kinderen te bekijken, klasgenoten van de kinderen te leren kennen en met de leerkrachten te praten.

Informatie over Shanghai Dutch School is te verkrijgen via de directeur, Irene Dekker, [email protected] of kijk op onze facebook pagina’s:
www.facebook.com/ShanghaiDutchSchool. en https://www.facebook.com/BISSPuxiOfficial